Política de Privacitat

FERTILITZANTES CATALANES, S.L. (B25481565) amb adreça en Ctra. Alfes s/n km 1.5, 25171, Albatarrec (Lleida), és titular de la website www.ferticat.com, i consegüentment, l’informa que per a fer ús dels serveis que li ofereix és necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal. FERTILITZANTES CATALANES, S.L. actuarà de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent i, en concret, de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), referent al manteniment de la confidencialitat i tractament de dades personals facilitades voluntàriament pels usuaris d’aquesta pàgina Web.

Consentiment i autorització al tractament de les seves dades personals

L’informem que les dades personals obtingudes a través dels formularis de recollida de dades de www.ferticat.com seran tractats per FERTILITZANTES CATALANES, S.L. amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud (contacte) asi com el manteniment de les relacions professionals i comercials amb vostè, i per a mantenir un vincle informatiu i promocional amb Vostè, de manera que pugui rebre, per diferents mitjans (telefònic, sms, mails) comunicacions sobre ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès en cas que Vostè ens hagi donat el seu consentiment prèviament. Vostè pot oposar-se lliurement a rebre aquestes comunicacions comercials sense que això condicioni qualsevol altra relació contractual, comercial o professional que mantingui amb l’entitat. Igualment, Vostè pot revocar el consentiment donat en qualsevol moment.

Les seves dades personals no seran cedits a tercers, tret que sigui requerit per llei o per les autoritats competents. En el cas que les dades vagin a ser cedits a tercers, FERTILITZANTES CATALANES, S.L. sol·licitarà prèviament el consentiment de l’interessat per a tal fi, indicant-li a qui se cediran aquestes dades i amb quina finalitat.

La base que legítima el tractament de les seves dades és el seu consentiment donat en emplenar voluntàriament el formulari corresponent amb les seves dades personals i acceptar la present Política de Privacitat i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per a rebre comunicacions comercials.

Les seves dades seran conservades per FERTILITZANTES CATALANES, S.L. mentre es gestioni la seva sol·licitud i durant els terminis de prescripció marcats per la llei en relació a la sol·licitud d’informació a través dels formularis de la web; i fins que Vostè revoqui el seu consentiment o s’oposi al tractament de les seves dades respecte de les comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

FERTILITZANTES CATALANES, S.L. l’informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per a proporcionar-li els serveis oferts.

Si vostè s’ha posat en contacte amb nosaltres via correu electrònic i/o via telefònica, l’informem que les dades personals que vostè ens hagi facilitat seran tractades per FERTILITZANTES CATALANES, S.L. amb la finalitat de gestionar i mantenir les relacions professionals que ens uneixen amb vostè. Per a la realització d’aquesta gestió és possible que les seves dades siguin comunicades a les entitats i administracions públiques necessàries per a la realització d’aquesta gestió. Aquest tractament de dades és necessari per a mantenir aquesta relació professional. Igualment, l’informem que les seves dades s’eliminaran quan finalitzin els terminis de prescripció marcats per la llei, conservant-se únicament per a atendre possibles reclamacions.

Les dades personals que Vostè pugui facilitar-nos durant la seva relació contractual, professional o comercial amb FERTILITZANTES CATALANES, S.L. seran tractats per la mateixa amb la finalitat de mantenir aquestes relacions, així com per a l’enviament de comunicacions comercials que puguin resultar del seu interès, si vostè ens ha atorgat el seu consentiment en aquest sentit. Vostè pot oposar-se lliurement a rebre aquestes comunicacions, sense que això condicioni les nostres relacions contractuals, comercials i professionals. Igualment, Vostè pot revocar el consentiment donat en qualsevol moment. Per al manteniment de les relacions professionals és possible que les seves dades siguin cedides a entitats privades (entitats bancàries per a cobrament de factures, etc) i als organismes i administracions públiques (per exemple, administració tributària) necessàries per a donar compliment al servei contractat i/o relació professional. Aquest tractament de dades és necessari per a l’execució del contracte i/o per al manteniment de la relació contractual, professional o comercial. Igualment, l’informem que les seves dades seran conservades mentre es mantinguin aquestes relacions i durant els terminis marcats per la legislació aplicable asi com durant els terminis establerts per a atendre possibles reclamacions.

Si Vostè ens ha enviat el seu currículum a les adreces postals o electròniques de FERTILITZANTES CATALANES, S.L., ens l’ha facilitat a través del formulari web per a això, o ens l’ha facilitat a través de borses d’ocupació de tercers (LinkedIn, Infojobs, Universitats o Escoles), l’informem que les seves dades seran tractades per FERTILITZANTES CATALANES, S.L. per a la gestió dels seus processos de selecció de personal de llocs vacants en l’empresa. Les seves dades no seran cedits a tercers i en cas que vagin a ser cedits, la Societat sol·licitarà el seu consentiment de manera prèvia. Aquest tractament de dades és necessari per a atendre la seva sol·licitud d’ocupació i està basat en el consentiment que Vostè ens dóna en enviar-nos el seu currículum. Les seves dades seran conservades únicament si hi ha un procés de selecció obert i, en aquest cas, fins a la finalització del procés.

Drets de protecció de dades de l’interessat

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent, Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se al Responsable de Protecció de Dades de FERTILITZANTES CATALANES, S.L. per escrit a Ctra. Alfes s/n km 1.5, 25171, Albatarrec (Lleida), bé en el correu electrònic lopd@dfgrupo.com, acompanyant còpia del seu DNI acreditant degudament la seva identitat. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), si considera infringits els seus drets.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests. Així mateix, ens certifica que totes les dades que Vostè ens facilita són certs, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que els facilita per si mateix.

Garantia de Confidencialitat i Seguretat de les dades

FERTILITZANTES CATALANES, S.L. en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per a garantir la confidencialitat, disponibilitat, integritat i resiliència dels seus sistemes i serveis de tractament. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

La present política de privacitat ha estat actualitzada al juliol de 2019. FERTILITZANTS CATALANES, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa direcció.